Skip to content
2021 | Str. Miresei nr.5, Timișoara
Autoklass – Timișoara
Rezumatul proiectului

Beneficiar

S.C. DEZIM DEVELOPMENT S.R.L.

Locație

Str. Miresei nr.5, Timișoara

Anul începerii

2021

Descriere

Investiția vizează lucrări complexe de devoltare a ansamblului pe două direcții:
- Lucrări de reabilitare și modernizare a halei existente Autoklass, compartimentări interioare cu elemente nestructurale, modificări funcţionale şi ale destinaţiilor unora dintre spaţiile existente, înlocuiri de mobilier, reparaţii şi refaceri finisaje, modificările propuse nu necesită modificări ale elementelor structurale existente.
- Extindere cu un corp nou de clădire, având regim de înălţime PARTER + 1ETAJ parţial, realizarea, alipit de hala existentă Autoklass şi parţial de un alt corp existent, cu rost de tasare şi antiseismic faţă de clădirile existente adiacente, a unei noi hale P+1 Eparţial.
Pentru pastrarea imaginii arhitectonice hala propusă va avea forma, în secţiune verticală, similară cu cea a halei existente şi respectiv va avea o zonă cu subpantă (etaj parţial). Deasemenea se vor excuta lucrări la drumuri și alei pietonale de acces respectiv platfome auto.