Skip to content
2019 | Timișoara
Colegiul I. C. Brătianu Timișoara.
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Colegiul I. C. Brătianu Timișoara

Locație

Timișoara

Anul începerii

2019

Descriere

Imobilul a fost ridicat în urmă cu mai bine .de o sută de ani şi a adăpostit iniţial o şcoală de maici. Colegiul I.C.Bratianu este o unitate de învaţamânt reprezentativă, cu tradiţie pentru oraşul Timişoara şi judeţul Timiş. Având în vedere ca aceasta cladire se afla in centrul orasului Timisoara, P-ta Iancu Huniade, nr. 2. cu o arhitectura care ne aminteste de istoria acestui oras, reabilitarea acestui obiectiv va fi reprezentativă pentru întreaga zona.
Clădirea este inclusa in clasa II „clădiri de importanță deosebită” - clădiri din patrimoniul naţional, fiind o clădire istoricăce este inclusă lista monumentelor istorice naționala , Cartierul "Cetatea Timişoarei" (cod LMI 2010, TM-II-s-A-06095) , Colegiul I.C. Brătianu aflndu-se în cvartalul 33.
Prima clădire, (Piața Iancu Huniade colț cu str. L. Blaga) a fost ridicată în ani 1746, ca locuințe pentru Functionarii Oficiului Sării, apoi sediul Oficiul Cameral al Sării . Corpul din Piața Huniade a fost ridicat începând cu 1746 și funcționând ca Depozit de sare și Oficiul Cameral al Sării. A fost demolat in anul 1876 si reconstruit in 1900 (1905) si a fost utilizat ca Școala Orășenească de Fete, iar din 1905 ca Școala de Fete a ordinului Notre Dame, și ulterior ca liceul de Industrie Usoara, Liceul MIU.
Lucrările vor include înlocuirea învelitorii acoperişului clădirilor prin desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de acelaşi tip cu cele actuale (ţiglă, ceramică profilată, neglazurată); înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii, controlul detaliat al elementelor structurale ale şarpantei şi înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la faţa locului); înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată; controlul detaliat al elementelor de la nivelul streaşinei acoperişului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor; desfacerea tencuielii coşurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) şi curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea finisajelor coşurilor; reparaţii locale la frontoanele din zidărie al podului (injecţii fisuri, etc.); ignifugarea elementelor şarpantei din lemn şi protejarea lor (cu soluții anticarii, antimucegai, antifungice);
La faţade, lucrările cuprind decopertarea tencuielii exterioare a pereților exteriori ai clădirilor, curăţarea rosturilor, refacerea tencuielii şi finisajelor (respectând arhitectura actuală) cu materiale compatibile cu valoarea istorică a clădirii şi conform cu propunerile arhitectului restaurator, refacerea elementelor de decoraţie arhitecturală identic cu cele existente, realizarea injectărilor fisurilor din zidăria pereţilor cu materiale compatibile pentru restaurarea zidăriilor vechi, iar fisurile de dimensiuni mari (peste 3 mm) vor fi „cusute” în prealabil cu scoabe/agrafe metalice şi vor fi injectate la rândul lor, decopertarea soclului faţadelor, curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea tencuielii soclului cu un mortar de var hidraulic (care permite evaporarea apei din zidărie) sau cu materiale speciale compatibile cu vechimea clădirilor cu injectarea in prelabil a fisurile din zidăria soclului, înlocuirea tâmplăriei faţadelor (ferestre şi uşi exterioare) cu unele noi de tip termopan cu tâmplărie din lemn sau lemn stratificat.