Skip to content
2021 | Timișoara
Cazinoul Militar – Timișoara
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Unitatea Militară 02517

Locație

Timișoara

Anul începerii

2021

Descriere

Pavilionul A din Cazarma Timișoara, cunoscut ca și Cazinoul Militar este una dintre cele mai vechi clădiri din Timișoara, situată pe latura de vest a Pieței Libertății, Actual clădirea este clasificată ca monument istoric cu codul LMI TM-II-m-A-06143. Cnstrucția imobilelor de pe actualul amplasament a început în 1744 prin construirea în colțul de nord-vest al pieței o casă pentru comandantul militarde la acea data, contele Soro. În 1754 începe extinderea casei spre sud, pe locul unei foste moscheii, construcție terminată în 1758. Până în 1775 construcția este completată Inițial clădirea avea un singur etaj. În 1910 clădirea a fost supraetajată, iar în față, pe locul terasei de vară, s-a construit o sală cu ferestre vitrate și terasă deasupra. Stilul clădirii este cel al barocului târziu cu pilaștrii cu margini dublate în stil corintic și ornamentele de pe fațadă. La etaj cazinoul dispune de o sală de bal, unde se țineau balurile ofițerilor — activitate importantă în epocă în viața socială a orașului. Din 1921 s-a numit „Cazinoul Militar-Civil «Principele Carol»”. După al Doilea Război Mondial a fost cunoscut drept „Cazinoul Militar”.
Lucrările preconizate acoperă necesitatea aducerii imobilului la nivelul de reprezentare solicitat de constituirea cadrului adecvat pentru ȋmbunatăţirea instruirii integrate a forţelor din structura N.A.T.O, precum si restaurarea/reabilitarea patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale şi implicit istoric, ţinând cont de destinaţia pavilionului A.
Execuția operațiilor va cuprinde toate corpurile.
Corpul C1 reprezintă cea mai veche parte a ansamblului CAZARMEI 901, care trebuie protejată prin cele mai adecvate măsuri de intervenție ale bunelor practici privind conservarea monumentelor istorice.
Corpul C2 este o construcție din secolul al XVIII-lea are cea mai mare pondere în ansamblul Cazarmei 901. Atât ca parte integrantă domninată a ansamblului dar și ca valoare arhitecturală estetică și istorică în sine, clădirea conservă deopotrivă la exterior și interior substanța istorică originară, Astfel, se impun măsuri de conservare și reabilitare pentru punerea în valoare a acesteia.
Corpul C3 reprezintă o extindere care datorită relațiile funcționale integrate în timp corpului C1 la parter și etaj, necesită reabilitarea acestuia.
Corpul C4 este o construcție, care ocupă centrul curții interioare, a cărei funcțiune nu mai satisfice cerințele contemporane si se va executa demontarea construcției și restituirea spațiului ocupat de aceasta curții interioare.
Curtea interioară reprezintă un spațiu cu valoare istorică, definitoriu pentru funcțiunea militară și evoluția în timp a ansamblului Cazarmei 901. Funcțiunea de reprezentare, respectiv de manevre militare, s-a alterat în timp. În prezent, utilizarea militară impune restituirea funcțiunii de reprezentare ca dominant și integrarea prin asanare a funcțiunii utilitare.