Skip to content
- | Județul Timiș, Comuna Moșnița Nouă, Sat Moșnița Nouă, str. Primăriei nr. 7
Sediu așezământ cultural – Moșnița Nouă
Rezumatul proiectului

Beneficiar

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ

Locație

Județul Timiș, Comuna Moșnița Nouă, Sat Moșnița Nouă, str. Primăriei nr. 7

Anul începerii

-

Descriere

Scopul proiectului este construirea unui așezământ cultural în localitatea Moșnița Nouă pentru a asigura:

  • condițiile optime pentru desfășurarea activităților sociale, culturale și de divertisment;
  • conservarea valorilor și tradițiilor comunității;
  • creșterea nivelului de educație și cultură a cetățenilor.

Principalele activiăți culturale din Comuna Moșnița Nouă se desfășoară prin intermediul Căminelor Culturalesingurul așezământ cultural - educativ din localitate.
Considerată a fi cea mai importantă manifestare culturală pentru locuitorii comunei, ruga satului se desfăşoară la Căminul Cultural aferent fiecărei localităţi. Aceasta este pregătită cu aproximativ o lună mai devreme, pe fondul activităţilor de înnoire a gospodăriilor, conform tradiţiei. Prilej de sărbătoare pentru toate familiile din comună, evenimentul începe cu slujba la Biserica satului, fiind urmat de spectacole folclorice cu ansambluri şi formaţii din comună.
Investiția dorește să asigure îndeplinirea cu succes a următoarelor obiective:

  1. Stimularea derulării de activități sociale, culturale și de divertisment, precum și a participării locuitorilor de pe raza localității la aceste activități.
  2. Stimularea înfiinţării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică şi dans, care să permită locuitorilor de pe raza localităţii practicarea în cadru organizat a diverselor activități socio-culturale și de divertisment.
  3. Creşterea numărului de copii şi tineri din localitate care participă la festivaluri sau competiţii de teatru, muzică, dans ce se desfăşoară în spaţiul rural.
  4. Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultură a tuturor cetăţenilor localităţii Mosnita Nouă prin participarea la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice și alte acţiuni care se vor putea derula în cadrul căminului cultural.
  5. Îmbunătățirea condițiilor de trai și a nivelului socio-economic al localității Moșnița Nouă prin menţinerea populaţiei în mediul rural, în special a tinerilor ca urmare a creării unor condiţii adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural şi de divertisment pe raza localităţii.

Construcția propusă va avea destinația de așezământ cultural, cu regim de înălțime P+Ep și va avea suprafața construită de 1337,90 mp, cu dimensiunile maxime de gabarit 46,95 m x 48,48 m. Lucrarea are la bază certificatul de urbanism cu nr. 2181 din 05.12.2019, emis de Primăria Comunei Moșnița Nouă