Skip to content
2019 | Timișoara
Domul Romano-Catolic
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Episcopia Romano-Catolică

Locație

Timișoara

Anul începerii

2019

Descriere

Conservare, reabilitare Catedrala Romano-Catolică Timișoara - Domul catolic din Piața Unirii
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea atractivității în rândul vizitatorilor Catedralei Romano-Catolice Timișoara, cunoscută și sub numele de Domul Romano-Catolic "Sfântul Gheorghe, prin promovarea patrimoniului reabilitat, conservat și restaurat al acestuia și integrarea în circuitul turistic național și internațional.
Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele:
▪renovarea, conservarea, reabilitarea clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara în suprafață totală de 1.490 mp.
▪restaurarea criptei și a pietrelor tombale ale marilor personalități care își au locul de veci în cripta de sub nava Domului în vederea introducerii acestui obiectiv în turul ghidat.
▪reabilitarea/renovarea obiectivelor conexe: împrejmuire, branșament incendiu, amenajare curte interioară, alei acces lateral (asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități), asigurarea obiectivului din punct de vedere PSI.
▪integrarea în circuitul turistic național și internațional a obiectivului restaurat prin realizarea de activități specifice: pagina web dedicată, tur ghidat, colaborarea cu actorii locali, naționali, internaționali, integrarea vizitei la obiectiv în cadrul vizitelor organizate în Timișoara a grupurilor de turiști sau în cadrul diferitelor evenimente de anvergură națională lau internațională, consolidarea activităților în domeniul cultural.