Skip to content
2020 | Teremia Mică, jud.Timiș
EMILIANA WEST ROM SRL
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Emiliana West Rom S.R.L

Locație

Teremia Mică, jud.Timiș

Anul începerii

2020

Descriere

Investiția vizează lucrări de reabilitare și modernizare a unor imobile degradate care vor face parte dintr-o fermă zootehnică realizată la standarde actuale cu respectarea tututor cerințelor tehnologice și de mediu.. Se va prevede reabilitării/înlocuiri ale şarpantelor și învelitorilor grajdurilor care adăpostesc animalele, unele dintre ele cu compartimentări interioare.
Sunt prevăzute lucrări de desfaceri și refaceri de zidărie deterioarată, realizarea de centuri din beton armat, dispunerea de pane longitudinale din profile metalice zincate, montarea de elemente metalice tip ’’consolă” pentru preluarea acoperişului din zona de streaşină, realizarea învelitorii din panouri metalice termoizolante tip ’’sandwich” și refaceri de tencuielile și zugrăvelile exterioare și interioare. Deasemenea se vor înlocui uşile principale de acces în grajduri .
Se vor executa lucrari la instalaţiile electrice de 0.4kVȘ - alimentarea de baza cu energie electrică, tablouri electrice, sisteme de pozare a cablurilor, instalaţii luminotehnice, instalaţii de prize si forţa, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor, instalaţii de protecţie împotriva supratensiunilor, instalaţii de echipotentializare.
Accesul pietonal și auto se va reface prin repararea drumurilor și platformelor de incintă prin betonare.