Skip to content
2019 | Reșița
Infrastructură rutieră – Reșița
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Primăria municipiului Reșița

Locație

Reșița

Anul începerii

2019

Descriere

Proiectul vizează mobilitatea alternativă în Municipiul Reșița – amenajarea malurilor Bârzavei și integrarea unui traseu velo care străbate întregul oraș, reintroducerea traseului de tramvai, modernizarea centrului civic ș.a. Realizarea prezentului proiect vine ca o susținere și completare a întregii strategii propuse de către Primăria Reșița, mai ales având în vedere locația acestor străzi, fiind legăturile – căile de irigare a cartierului între cele două mari artere de circulație ale orașului.
Cele șase străzi care fac obiectul acestei documentații acoperă cumulat o suprafață de 25 594 mp, având lungimi cuprinse între 200…230m și lățimi variate, cea mai strâmtă fiind str. Bielefeld de doar 10m lățime, celelalte având lățimi de aprox. 25m. Capacitatea și eficiența traficului (pietonal, auto și velo) este un deziderat firesc al conceptului spațial urbanistic de amenajare. În cadrul proiectului de amenajare a spațiului public din Lunca Pomostului, prioritate au pietonii și bicicliștii.
Scopul proiectului este: îmbunătățirea aspectului general al cartierului Lunca Pomostului - introducerea și integrarea unui sistem velo la rețeaua de transport alternativ al Municipiului Reșița; - realizarea unor zone specifice, piațete de cartiere, zone de întâlnire și repaos; echiparea cu utilități și infrastructură a străzilor care fac obiectul documentației pentru acomodarea de diverse evenimente și activități în funcție de necesități; echiparea cu utilități și infrastructură pentru buna funcționare a noii amenajări; susținerea mobilității alternative; creșterea nivelului calității vieții în cartierul Lunca Pomostului; creșterea nivelului de accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi prin eliminarea diferenţelor de nivel şi montarea unui sistem de ghidaj tactil; - diminuarea riscului de accidentare a pietonilor pe treceri de pietoni şi carosabil prin creşterea siguranţei trecerilor de pietoni şi măsuri de diminuare a vitezei de circulaţie; calmarea, eficientizarea și reducerea traficului motorizat în Lunca Pomostului, în favoarea dezvoltării unei rețele active și sigure de trasee pietonale și ciclistice (creșterea numărului de bicicliști și pietoni în aria de studiu a proiectului); asigurarea unui mediu înconjurător cât mai prietenos, reducerea poluărilor sub limita pericolului asupra sănătății umane; utilizarea eficientă a resurselor; facilitarea accesului și utilizării de către toate categoriile sociale, indiferent de naționalitate, cult sau vârstă; generarea unor efecte de sinergie pentru viitor, regenerarea spațiilor publice propuse reprezintă un impuls economic pentru operațiuni viitoare de dezvoltare.
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, va include consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente;
Obiectivele proiectului - amenajarea unor benzi dedicate pentru bicicliști care se racordează la rețeaua de piste de biciclete de pe B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza. - amplasarea de parcări pentru biciclete; restrângerea zonelor asfaltate sub-utilizate; - înlocuirea suprafețelor de călcare – folosirea pavajelor de beton pentru trotuare și pistele velo; accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități și protecția acestora (pavaje tactile integrate) ;odernizarea sistemului de iluminat public și asigurarea unui iluminat special de siguranță pentru trecerile de pietoni; Cclmarea traficului prin diverse metode – traseu șicanat în dreptul școlii pe Str. Graz, trecerile de pietoni elevate la nivelul trotuarului; Amenajarea de locuri pentru repaos, la umbra arborilor existenți sau propuși spre plantare; Accesibilizarea spațiilor verzi prin renunțarea la gardurile verzi și amenajarea minimală a zonelor verzi existente; Racorduri la rețea electrică pentru evenimente, iluminat festiv și arhitectural Introducerea cablurilor aeriene în subteran pentru sistemul de iluminat nou propus; - Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte prin folosirea unui sistem de iluminat public modern și eficient.
Investiții destinate reducerii emisiilor de CO2- plantarea de arbori, reducerea consumului de energie electrică; - reducerea gradului de poluare prin reconfigurarea profilului stradal.
Reconfigurare spațială - Străzile Graz, G. Enescu, N. Bălcescu și Parâng vor avea o singură bandă de trafic auto, cu sens unic. N. Titulescu va avea 2 benzi, câte una pe sens iar Bielefeld se va pietoniza. Introducerea benzilor velo se face pe partea carosabilă în cazul străzii G. Enescu unde se propune un sens velo, respectiv pe trotuar în cazul celorlalte străzi (Graz, N. Titulescu și N. Bălcescu) unde vor fi 2 sensuri velo. Se vor amenaja piațete de cartier în scuarurile dintre clădiri, acolo unde este posibil.
Mobilier urban: Elementele de mobilare sunt astfel alese şi poziţionate încât configurează zone diferenţiate în funcţie de forma şi particularităţile spaţiului în care sunt prevăzute, de direcţii vizuale, însorire respectiv umbrire. Alte zone sunt, dimpotrivă, păstrate libere de mobilier, pentru a face loc diferitelor manifestări sau circulaţiei. Se propune o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente. Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu suprafața de călcare şi corpurile de iluminat. Condițiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute de către standardele europene pentru dotările din spațiul public.