Skip to content
2020 | Timișoara
Muzeul Apei – Timișoara
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Aquatim Timișoara

Locație

Timișoara

Anul începerii

2020

Descriere

Obiectivul de investiții propune dezvoltarea activităților culturale ale orașului și punerea în valoarea a unor obiective istorice care marchează dezvoltarea urbei prin realizarea unui ansamblu muzeal compus dintr-un pavilion de acces nou construit, destinat primirii și informării vizitatorilor, spații muzeale interioare în clădiri existente și spații muzeale exterioare. Ansamblu de imobile face parte din ”Uzina de la Urseni” ce a fost construită între anii 1911 și 1912 și dată în folosința doi ani mai târziu. Principala cladire, ”Farfuria zburatoare” cum este cunoscută printre timișoreni , monument de arhitectura industriala, a fost construită de faimosul arhitect Székely László și adapostea sistemul de forare. Un alt imobil era folosit pentru filtrarea apei potabile, iar în cea de-a treia clădire se găseau pompele cu ajutorul carora apa era distribuită în rețeaua orașului.
Spațiile interioare de natură industrială, aferente celor 3 clădiri existente pe sit („Grup Fântână nr 1”, „Statie Prefiltre”, Stație Pompare”) vor fi refuncționalizate și transformate în spații muzeale, prin punerea în evidență a utilajelor și instalațiilor tehnologice de tratare a apei existente în cadrul fiecărei clădiri.
Incinta delimitată de clădirile „Grup Fântână nr 1”, „Statie Prefiltre”, Stație Pompare” și pavilionul propus, va constitui spațiul muzeal exterior, fiind compus dintr-o rețea de alei pietonale, care conectează atât pavilionul nou propus de clădirile existente, cât și o serie de zone care constituie puncte de interes la nivelul sitului. Aceste puncte de interes sunt compuse din zone cu bazine decorative de apă statice sau interactive, platforme pietonale adiacente celor trei clădiri existente și zone cu platforme destinate exponatelor în aer liber.
Intervențiile la nivelul acestor spații, sunt minim invazive, și nu vor afecta utilajele și instalațiile de tratare a apei existente.