Skip to content
2022 | Timișoara, B-dul Revoluției din 1989
Poșta Română
Rezumatul proiectului

Beneficiar

.N. Posta Română S.A.

Locație

Timișoara, B-dul Revoluției din 1989

Anul începerii

2022

Descriere

Sediul oficiului judeţean de Posta Timiş si O.P. 1 Timişoara, afla in patrimoniul CNPR, a fost construit la începutul sec XX, intre 1911 si 1913 și iniţial a purtat numele de ''Palatul Poştei", sau "Poșta Mare". Din punct de vedere arhitectural, acesta a fost construit într-un stil sobru, tipic Secession-ului geometrizat, cu decoraţii discrete.
Se află amplasat în bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 2. și face parte din „Ansamblul Urban IX al municipiului Timişoara, B-dul Revoluţiei și Piaţa Murgu Eftimie (intre nr. 1-7, 15-17), cu Posta, Banca Naţionala, Institutul de Medicină, doua cămine studentețești sec. XIX-XX" (cum se găsește precizat la poziţia 74-TM-II-a-B-06114 din Lista Monumentelor istorice).
Clădirea are o forma în plan poligonală - apropiată de forma unui trapez, cu dimensiunile în plan: 98,21 - latura dinspre vest, 36,77 m latura dinspre nord, 112,73m - latura dinspre est și 37,30 m - latura dinspre sud. Se învecinează cu imobile individuale cu un regim mic de înălțime. În prezent în imobil funcţionează: Sediul Oficiului Judeţean de Posta Timiş, OP 1 Timisoara, Centrul de Perfecţionare CNPR SA, OPD Timisoara, departamente operaţionale, economice și tehnice ale serviciilor din cadrul CNPR.
Lucrările proiectului constau în lucrări, pentru:
- reabilitare faţade prin curăţarea cu peria de sârmă a zidăriei , plombe din cărămidă în zonele în care cărămidă este degradata ireversibil, tratarea zidăriei cu substanţe de biocidare, refacerea rosturile, refacerea tencuielile si vopsitoriile, prin finisaje la pereţi cu tencuiala pe baza de var si vopsitorie pe glet pe bază de var, și pastrându-se cele trei registre importante de faţadă, se vor repara profilele longitudinale de pe faţada – brâuri. La nivelul parterului și soclului se reface tencuiala în asize cu rosturi mari din praf de piatra. Se refac elementele decorative, ancadramentele, coloanele și capitelurile cu respectare procedelor consecutive: curațare mecanică, îndepartarea depunerilor de săruri, a depunerile slab aderente, întregirea volumele, tratare prin biocidare și hidrofugare, aplicare retuş cromatic.
- vopsitoria faţadelor va fi refăcută conform "Regulamentului privind identitatea cromatica a clădirilor se vor reface zonele de tencuiala si zugrăveala din interior, deteriorate in urma schimbării de tamplarie.
- restaurarea elementele de feronerie - gratiile din dreptul ferestrelor de la demisol și parter și balustradele:
- refacerea zonei de trotuar perimetrală clădirii
- refacerea glafurilor din tabla zincată
- se schimbă glafurile înterioare, cu glafuri din lemn stratificat.
- Se înlocuiesc burlanele din tabla existente cu unele noi, din tabla / fontă. Se va suplimenta numărul burlanelor, în prezent acestea fiind insuficiente.
- se va reface instalaţia de iluminat exterior a clădirii conform proiect instalaţii electrice.
- se înlocuieăște tâmplarie existentă;
- reabilitare şarpanta și înlocuire învelitoare din ţiglă ceramică și tablă zincată;
- refacerea sistemului de iluminat pe faţade;