Skip to content
2021 | Parţa, Jud.Timiş
Punct muzeal Parța
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Muzeul Naţional al Banatului

Locație

Parţa, Jud.Timiş

Anul începerii

2021

Descriere

Punctul muzeal propus în localitatea Parţa are o adresabilitate polivalentă, deoarece poate satisface interesul unor categorii diferite de public interesat în vizitarea acestuia. Este proiectat a se realiza in proximitatea sanctuarului neolitic ce a fost descoperit si cercetat începând cu 1980, prin dezvelirea statuii monumentale, care s-a remarcat imediat ca un element arhitectonic de excepţie, martor al prezenţei unui obiectiv de locuire foarte important care se păstra în condiţii bune de conservare
Organizarea unei expoziţii dedicate sanctuarului şi artefactelor arheologice descoperite în contextul sitului arheologic de pe malul râului Timiş este necesară pentru specialiştii în domeniu şi studenţii de la diferite discipline universitare, care ar putea accesa într-un spaţiu amenajat inventarul arheologic respectiv.
Se propune realizarea unui punct muzeal în regim de înălţime P+1E care să adăpostească o replică a unicului sanctuar neolitic din România şi printre puţinele din Europa, care datează de aproximativ 6.000 de ani, împreună cu obiecte şi elemente caracteristice aşezării din care făcea parte.
O importanţă deosebită în cadrul ansamblului îl va avea crearea unui spaţiu suficient de larg pentru crearea unui circuit expoziţional, asigurat din punct de vedere al incendiilor, furtului şi cu condiţii sigure de conservare.
Clădirea va avea o componentă administrativă care asigură atragerea de proiecte de cercetare. în acest sens, dincolo de obiectivul major de realizarea investiţiei, este nevoie de asigurarea unor spaţii clar delimitate de cel expoziţional, spaţii în care se pot desfăşura pentru început activităţile administrative, de curăţare, conservare, inventariere, predepozitare a artefactelor arheologice descoperite pe siturile din hotarul localităţii Parţa
Sistemul constructiv al muzeului va fi realizat din pereţi de zidărie ceramică portantă pe fundaţii continue din beton armat cu stâlpi şi sâmburi din beton armat, iar planseul va fi din beton armat monolit cu centuri si grinzi. Şarpanta şi astereala dublă vor fi din lemn de răşinoase aparentă, iar învelitoarea din ardezie.
Faţadelor exterioare vor fi îmbrăcate cu termosistem din polistiren expandat ignifug cu grosimea de 10 cm
Soclul retras va fi termoizolat cu polistiren extrudat cu grosimea de 5 cm și se va finisa cu tencuială decorativă
Compartimentarea spaţiului interior delinitează zona expoziţională de zona administrativă şi cea tehnică; și sunt executate din pereţi de zidărie ceramică portantă cu grosime de 25 cm
Finisajele interioare al pereţilor vor consta în aplicarea de tencuială drişcuită şi vopsea lavabilă si/sau faianţă. Tavanele vor fi din două straturi de gips-carton antifoc de 2.5 cm
Pardoselile interioare vor fi din duşumea din lemn de stejar masiv, si/sau gresie respectiv piatră naturală
Şarpanta se va realiza din lemn rotund rustic de răşinoase, care va rămâne aparent la interior, în scopul creării unui ambient specific vizitării obiectivului propus, cu astereală la interior Elementele componente ale şarpantei voi fi ignifugate cu soluţie specială. Si se va realiza o termoizolaţiei din vată bazaltică cu barieră de vapori. Învelitoarea se va realiza în sistem ventilat cu grinzişoare pe două direcţii şi se vor folosi plăci de ardezie în vederea conferirii unui caracter arhitectural distinct clădirii.
Tâmplăria uşile va fi de două tipuri, PVC peste uşile exterioare şi MDF pentru uşile interioare, iar tâmplăria ferestrelor va fi din PVC cu geam termopan. Ferestrelor vor fi încastrate în termoizolaţie, astfel de la exterior faţadele nu vor avea perforaţii care să indice ferestrele, iar de la interior se vor vedea doar linii de lumină, fără ca rama ferestrelor să fie uşor de perceput. La interior ferestrele vor avea dispuse glafuri din PVC;
Accesul în clădire se va efectua de pe faţada principală, de pe faţada laterală stângă şi de pe faţada posterioară. prin realizarea unor trepte de acces finisate cu piatră naturală
Totemul reprezentativ de la intrarea principală în clădire este construit din beton armat placat cu piatră şi este reprezentaţia abstractă a bovinelor cuprinse în sanctuarul neolitic expus. La nivelul superior, cei doi stâlpi sunt susţinuţi, de o parte şi de cealaltă, cu butuci de lemn de care este prinsă acoperirea transparentă.
Acces persoane cu dizabilităţi se va realiza prin intermediul unei platforme elevatoare.