Skip to content
2020 | Com.Biled, jud. Timiș
Rețea apă uzată – Biled
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Com.Biled, jud. Timiș

Locație

Com.Biled, jud. Timiș

Anul începerii

2020

Descriere

Investiția cuprinde lucrări pentru rețea canalizare, stații de pompare, racorduri canal, subtraversări de drumuri care să acopere extinderea rețelei de canalizare din localitate, extindere de rețele pe toate străzile la N și la S față de rețeaua existentă, cu racordare în aceasta precum și racordul tuturor proprietăților la canalizarea menajeră.