Skip to content
2020 | str. Gheorghe Adam, nr.13, Timisoara
Spitalul Victor Babeș – Timișoara
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Municipiul Timisoara- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. V. Babeș Timișoara

Locație

str. Gheorghe Adam, nr.13, Timisoara

Anul începerii

2020

Descriere

În baza contractului vor fi executate lucrări aferente obiectivului de investiție “PCI+PT Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. V. Babeș Timișoara, etapa I - extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie” astfel cum sunt acestea impuse în Caietele de sarcini.
Lucrările vor cuprinde:
- reabilitarea imobilului existent (C2) prin realizarea de lucrări de refacere a tencuielilor, exterioare, reparația tâmplăriei, reparația acoperișului, recompartimetari interioare, amenajarea de noi cabinete medicale, grupuri sanitare;
- edificarea a 2 corpuri principale (A și B), articulate prin corpuri de legătură cu construcția existentă. Aceste 2 corpuri vor conține: cabinete medicale, saloane, săli de recuperare, sală de conferințe, grupuri sanitare, spații tehnice, holuri, spații cu destinații specific medicale.
Extinderea se va realiza pe o structură din beton armat cu închiderile la exterior realizate cu pereţi din BCA de 25 cm, peste care se va aplica un termosistem pe vată minerală. Compartimentările vor fi realizate din diafragme de beton armat şi pereţi neportanţi din gips carton şi BCA. Golurile vor fi închise cu geam termoizolant cu tâmplărie din Aluminiu. Pardoseala finită va fi din covor PVC antiderapant, antistatic bacteriostatic, aplicat pe o şapă de ciment de 5cm cu certificari pentru utilizarea în mediu spitalicesc. Covorul PVC se va lipi şi pe pereţi până la înălţimea de 150 cm, urmând ca peste această înălţime să fie utilizată o vopsea tip Latex certificată sanitar. Peste tot vor fi prezente tavane false continue (excepţie pe coridoare pentru acces la instalaţii), cu vopsea Latex. Pe pereţii coridoarelor, saloanelor şi spaţiilor de tratament şi consultaţie se va aplica o bandă de 40 cm lăţime, de la 80cm în sus, din PAL cu ambele feţe melaminate şi cu canturi ABS, în scopul protejării pereţilor Ia deplasările cu targa. Tâmplăria interioară (uşi) este metalică certificată sanitar. Spre exterior pe construcţia existentă se va aplica termoizolaţie suplimentară iar pe clădirea propusă se va aplica o tencuială decorativă aplicată peste termosistem. Peste etajul 2 şi respectiv Parter se va realiza o terase necirculabile, iar parţial peste etajul 1 ede asemenea terasă circulabilă.
Pentru extinderea clădiri existente Corpul C2, clădire cu regim de înălţime parter (P), se vor executa lucrări de subturnare (subbetonare) la fundaţiile existente, până la o adâncimea de fundare similară cu cea a fundaţiilor pasajului de legătură cu corpul A (-1.95 fata de cota pardoselii finite). Se va reface şarpanta în zona frontonului de legătură,.
Pasajul de legătură dintre corpul C2 și corpul A va fi independent de construcţia C2 existentă fiind realizat integral pe structură metalică.
Se vor realiza toate lucrările de instalații, electrice, termice, HVAC, curenții slabi, etc, cu respectarea legislației în vigoare, și a normativelor, normelor și specificațiile privind domeniul medical și a sistemului sanitar național și european .