Skip to content
2022 | Șag, jud.Timiș
Unitate producție și depozitare – BAUMIT
Rezumatul proiectului

Beneficiar

BAUMIT ROMANIA COM S.R.L

Locație

Șag, jud.Timiș

Anul începerii

2022

Descriere

Obiectivul de investiţie "Reparaţii şi schimbare de destinaţie la clădirea existentă din Fabrica de Detergenţi în Depozit materiale de construcţii, refacere instalaţie electrică; Amenajări exterioare constând din; platformă de depozitare în exterior, parcare autoturisme, împrejmuire" este amplasat în partea de nord a localităţii Şag, la periferia acestuia, cu acces de pe drumul naţional DN59/E70.
Se vor realiza, conform proiectului
- spaţii depozitare materiale de construcţii în interior - 899.5 mp
- parcari clienţi - 7 locuri cu o suprafaţa totală de 292,00 mp, inclusiv acces în parcare din strada secundară (domeniu public) cu sistem rutier nou
- rigolă carosabilă
- platformă de depozitare în exterior: 2.805 mp cu structură rutieră nouă/reabilitată și rigolă carosabilă
- trotuar de protecţie clădire existentă în suprafaţă de - 40 mp
- zonă staţionare pentru încărcare – descărcare capacitate în suprafaţă de: 288 mp
- zonă verde -1060 mp
- şanţ trapezoidal monolit -118,40 mp
- camere cădere din beton armat
- împrejmuire - 285 m
- 3 poarți de acces 6 m x2 m
- iluminat exterior realizat din stâlpi metalici echipaţi cu corpuri de iluminat cu LED
- separator hidrocarburi, puţ forat, rezervor apă (rezerva apa hidranţi), cămin apometru, staţie pompare (hidranţi), staţie pompare ape pluviale, bazin de retenţie, bazin de infiltrare lentă a apelor pluviale epurate, realizate cu elemente prefabricate ACO Strombrixx.