Skip to content
2021 | Str. Stadionului nr. 12/A, oraș Sânnicolau Mare, județ Timiș
Bază Sportivă Sânnicolau Mare
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Compania Națională de investiții /Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare

Locație

Str. Stadionului nr. 12/A, oraș Sânnicolau Mare, județ Timiș

Anul începerii

2021

Descriere

Prin acțiunile Guvernului României împreună cu instituții abilitate în domeniu precum și cu autorităti locale se vor finanța în cadrul unor programe ce vizează dezvoltarea și modernizarea segmentului de infrastructura sportivă, respectiv analizarea și identificarea soluțiilor necesare realizării unor baze sportive, întocmindu-se o tema de proiectare care va sta la baza întocmirii proiectelor pilot pentru acestea, rezultand necesitatea construirii a 250 de baze sportive care sa totalizeze un numar de 400 terenuri sportive. Construirea efectivă a acestor obiective de investiții se va face prin asigurarea unei dispuneri uniforme la nivel național, în acest mod fiind asigurat accesul unui număr cât mai mare de beneficiari din diferite zone ale țării, dispunerea omogenă a acestor baze sportive asigurând un echilibru în dezvoltarea strategică a infrastructurii sportive din România. Amplasamentele vizate pentru realizarea acestor obiective de investiîii sunt identificate prin acțiunile întreprinse in acest sens de către Guvernul României împreună cu insitituții abilitate în domeniu precum și cu autorități locale, a căror conlucrare va avea drept consecință posibilitatea punerii la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a tuturor informațiilor aferente terenurilor. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va realiza aceste obiective prin Compania Nationala de Investiții, în limita fondurilor aprobate cu această destinație și în condițiile asigurării de către beneficiari a unor amplasamente care să corespunda rigorilor impuse de normele legale în materie de eligibilitate cât și prevederilor OUG 25/2001 care reglementează activitatea CNI SA.
Conceptul se referă la proiectarea unor baze sportive în diverse locații la nivel național.
Baza sportivă va cuprinde teren pentru fotbal, teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis,clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei pietonale, spații verzi.
Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00m. Zona de protecție perimetrală are lațimea de 3,00m pe laturile lungi și 6,00m pe laturile scurte. Terenul mulțifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m. Clădirea pentru vestiare va fi parter + 1etaj parțial și va avea dimensiunile 10,80 x 36,30m, cu înalțimea la atic de 7,05m. Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88mp, cea desfăsurată va fi de 520,96mp. În clădire vor fi vestiare, grupuri sanitare pentru sportivi, camere pentru arbitri, camera tehnică, cabinet medical, birou, magazii pentru materiale sportive, grupuri sanitare pentru spectatori, scara, holuri, camera pentru părinți/ protocol/VIP.
După finalizarea proiectului, costurile pentru întreținerea și funcționarea în parametri optimi vor fi suportate din surse proprii de catre Unității Administrativ Teritoriale locale.
După finalizarea proiectului, costurile pentru întreținerea și funcționarea în parametri optimi vor fi suportate din surse proprii de catre Unității Administrativ Teritoriale locale.
Prezentul proiect prevede realizarea de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiţii „ Construire bază sportivă TIP 1, str. Stadionului nr.12A, oraş Sânnicolau Mare ” si predarea investiției spre explotare si utilizare către Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş,
Conceptul se referă la proiectarea unor baze sportive care să includă: teren pentru fotbal, teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis; clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei pietonale, spații verzi, instalații pentru iluminat nocturn.
Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00 m. Suprafața de joc va fi gazon artificial, pe straturi de balast și piatră compactate. Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de câte 14 scaune pentru rezerve și antrenori. Pe latura lungă opusă se vor amplasa gradene pentru 500 de spectatori. Adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilități locomotorii.
Terenul multifuncțional are dimensiunile suprafeței utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Suprafata de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planseu din beton armat si balast compactat.Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 banci de cate 10 scaune pentru rezerve si antrenori.
Cladirea pentru vestiare va fi parter + 1etaj partial si va avea dimensiunile 10,80 x 36,30m, cu inaltimea la atic de 7,05m. Suprafata construita a cladirii va fi de 395,88mp, cea desfasurata va fi de 520,96mp. In cladire vor fi vestiare, grupuri sanitare pentru sportivi, camere pentru arbitri, camera tehnica, cabinet medical, birou, magazii pentru materiale sportive, grupuri sanitare pentru spectatori, scara, holuri, camera pentru parinti/ protocol/VIP. Va exista un acces principal si 2 secundare pentru sportivi pe latura catre terenul de fotbal; vor exista 3 accese secundare pe latura opusa catre grupurile sanitare pentru spectatori si camera tehnica. Din holul de acces va exista holul de distributie al cladirii; accesul la etaj se va face pe o scara interioara.
Cabina de poarta: la intrarea în baza sportiva se va amplasa o cabina de poarta din poliester armat cu fibra de sticla, cu dimensiunile 2,70x2,70m.
Parcare - va exista o parcare pentru 55 de autoturisme – din care 4 pentru persoane cu dizabilitati locomotorii- si pentru 2 autocare.
Alei pietonale - Accesul pietonal se va face direct din trotuarul pietonal adiacent cu relizarea de alei pietonale intre unitatile bazei sportive din beton asfaltic
Spații verzi - Se vor crea spatii verzi cu gazon si arbusti