Skip to content
2020 | Timișoara - cartier Cetate
Centru multicultural – Timișoara
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Municipiul Timișoara

Locație

Timișoara - cartier Cetate

Anul începerii

2020

Descriere

Imobilul situat în Timișoara, str Marașești, nr 5 are o actualmente suprafață de 4300 mp și se găsește în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara . Imobilul este datat ca și construcție din 1754-1757, refăcut în sec XIX și este înregistrat ca și monument istoric de valoare natională, clădirea fiind în clasa II „clădiri de importanță deosebită” - clădiri din patrimoniul naţional, fiind o clădire istorică inclusa lista monumentelor istorice naționale, Cartierul "Cetatea Timişoarei" cod LMI TM-II-m-A-06149, listă a monumentelor istorice elaborată de Ministerul Culturii.
Destinația inițială a imobilului a fost de spital municipal, primul din Romania, cu 24 de ani înaintea celui din Vienași cu 34 de ani înaintea celui din Budapesta, Și până în prezent imobilul adapostește o instituție spitaliceasca respectiv Spitalul de Oncologie și Dermato-venerice din cadrul Spitalului Clinic Municipal Timișoara.
Imobilul, este în realitate un ansamblu de corpuri construite, delimitate de străzile Mărășești, Sf. Ioan ,Corolian Brediceanu și Victoria Vlad Delamarina.Toate clădirile ansamblului sunt prevăzute cu pod. Regimul de inaltime este: Corp AD+P+1E, Corp B Steh+P+1E, - Corp C Steh+P+1E, Corp D Steh+P+Pod, Corp E Sp+P+1Ep .
În ansamblul refuncționalizat vor functiona: Muzeul Cetății; Centrul Cultural polivalent –acesta urmând a coordona întreaga activitate culturală a Timișoarei, inclusiv evenimentele legate de Timișoara Capitală Culturala Europeană; Centrul Cultural Francez;Centrul Cultural German
Construcțiile existente sunt realizate din structuri mixte din zidărie de cărămidă cu fundații din bolovani de piatră naturală stabilizați, cu sisteme structurale din bolți din zidărie de cărămidă și umplutură, cu plansee, sarpantă, învelitoare din structuri de lemn si țiglă. Construcțiile existente sunt asigurate cu toate utilitățile urbane: apă potabilă și rețea de canalizare, energie electrică, gaze naturale și rețea de termoficare.
Prin reabilitarea și refucționalizarea ansamblului arhitectural, i se va atribui o nouă destinație, de centru multicultural. Având în vedere noua funcțiune a clădirii se impum mai multe măsuri de reabilitare ale strucurii de rezistenta astfel încât să corespundă noilor funcțiuni și totodată să îndeplinească și cerințele minime de rezistentă și stabilitate impuse de normativele în vigoare
Datorită noilor funcțiuni se impun noi accese la spațiile nou create, accese care se vor realiza prin construirea a două case de scară alipite construcției, în soluție pe structură metalică cu închideri din sticlă.
Se vor executa lucrări din sfera restaurării ansamblului construit aferent Centrului Multicultural la nivelul fațadelor interioare și exterioare dar și la nivelul spațiilor interioare ale acestuia, precum și lucrări de amenajare a curții interioare, conferindu-i-se acesteia un caracter public.
Tot odată este necesară rigidizarea de ansamblu a clădirii prin turnarea unei centuri din beton-armat cu rol de saibă rigidă. Se va înlocuii șarpanta din lemn și învelitoarea din tiglă ceramică tip solzi cu păstrarea unor elemente componente aflate într-o stare mai puțin degradată.
S-au constatat de asemenea grave probleme structurale la nivelul planșeului existent din lemn la nivelul podului, fapt ce a condus la obligativitatea înlocuirii acestuia.
Prin proiect s-au propus realizarea unor spații utile pentru realizarea Centrului cultural francez, Centrului cultural german, precum si a unei săli de conferinta comuna franceză/germană.
Deasemenea în acest ansamblu de clădiri este prevăzut a funcțiiona Muzeul Cetății.