Skip to content
2020 | Sântana, jud.Arad
Casa urbarială – Sântana
Rezumatul proiectului

Beneficiar

ORAȘUL SÂNTANA

Locație

Sântana, jud.Arad

Anul începerii

2020

Descriere

Casa urbarială Sântana, cunoscuta sub denumirea de Urbarialhaus este o clădire monument istoric datată pentru prima dată în anul 1749. Imobilul este catalogat la poziţia 359 în Lista Monumentelor Istorice: Cod LMI Ar-II-m-B-00647 Urbarialhaus (Casa urbarială) oraş SÂNTANA Str. Muncii 62.
Arhitectul lucrării este ANDREAS POLLER, in documente fiind notate datele de terminare a lucrării anul 1767. cu denumirea de ,,Gimnazium pentru nobili si casa urbariala.”, probabil acesta fiind edificata in doua etape.
Începâd cu anul 1772, imobilul este folosit pentru cursul superior al Gimnaziului (clasele IV şi V de „Humaniora”) apoi, în secolele XVIII- XIX, această clădire se regăsește în documntele vremii sub denumirea de Casa Urbarială si se menționeza ca în ea funcționa o cancelarie pentru derularea afacerilor. În anii 1791 si 1858, incendiile din localitate afectează imobilul ca de altfel și peste o mie de case din localitate precum si gimnaziul și biserica.
În anul 1860, clădirea este reconstruită și datâ în folosinţă ca gimnaziufunctionand ca Şcoală Gimnazială de Stat pentru Băieţi în Şcoală Primară Naţională (1921) şi în Şcoală Primară de Stat în 1923, denumire ce rămâne până în 1939. Funcţiunea de şcoală este prezentă până in anul 1989, de când in clădirea gimnaziului se amenajează Clubul Comunal unde se desfăşurau activităţi recreative (tenis de masa, biliard, table, şah, jocuri de carti.). În prezent clădirea cuprinde: muzeu local, dispensar medical, sediu partide politice, sedii organizaţii neguvernamentale, spaţii neutilizate si spatii de depozitare. Funcţiunea imobilului este de centru multicultural, dar imobilul mai adăposteşte pe lângă 3 săli de muzeu, un cabinet medical, un birou parlamentar, o capela si spatii anexe ale bisericii, magazii, grupuri sanitare
Lucrările ce se vor efectua se referă la remedierea deficienţelor în principal structurale şi funcţionale. Se va reface pardoseala cu refacerea treptelor de acces, se vor executa închideri cu tâmplărie de sticlă pentru realizarea accesului în imobil prin trei zone, din curtea festivă. Se vor desface unele ziduri şi efectiare de lucrari de consolidarea și se vor realiza compartimentari interioare cu pereţi de cărămidă. Se vor realizat grupuri sanitare inclusiv pentru persoane cu dizabilități pentru personalul administrativ.
Se propune realizarea unor lucrari de hidroizolării la nivelul subsolului şi sub zidurile parterului prin utilizarea de metode moderne de asanare, prin injectare cu soluţii de sicatizare, refacerea tencuielilor cu mortar pe bază de var cu aplicarea de vopsitorii permeabile la vaporii de apă si sisteme de hidroizolare cu geomembrane din PVC şi polipropilena cu armaturi din fibre poliesterice sau de sticla.
Modificările etajului I se referă refuncţionalizarea întregului spaţiu şi adaptarea lui nevoilor comunităţii. Sunt prevăzute refacerea ale tâmplăriei exterioare cu tâmplărie identică ca material, formă şi detalii, acolo unde este cazul precum şi cu înlocuirea elementelor deteriorate ( cremoane, traverse, tocuri, elemente decorative) în alte cazuri. Se vor reface instalaţiile in tot imobilul
În proiect sunt prevăzute reparaţii la tencuielile deteriorate, se vor reface paziile şi streşina inclusiv toate mulurile, identice cu modelul existent utilizându-se matriţe siliconice. Detaliile şi ornamentaţiile existente, vor fi curăţate, iar acolo unde acestea sunt deteriorate, se vor realiza matriţe după detaliile ornamentelor existente şi vor fi turnate altele noi, identice cu cele vechi. Se va aplica stratul de finisaj nou zugraveli si vospitorii. Se va reface toată tinichigeria şi se vor îndepărta elementele parazitare ale jgheaburilorcare se vor reface asememenea si burlanele. Tâmplăriile de lemn care se păstrează de la sala de conferinţă se va refinisa după îndepărtarea vopselei existente, şi recondiţionarea acestora, în culori transparente.
Se urmărește mărirea şi diversificarea activităţilor prin realizarea de spaţii adecvate:

  • Subsol - Spaţiu repetiții fanfara
  • Parter - Sală Muzeu, Spațiu expozițional, administrație + sală primire, grupuri sanitare, punct de informare + centrala de semnalizare psi, centrală termică, zone de circulație, hol și scară de acces
  • Etaj – atelier creație, sala media, sală de dans, atelier de restaurare obiecte muzeale, sală de conferințe, sală translator, sala protocol , grupuri sanitare, zone de circulație

Se va realiza un elevator pentru transportul pe scari al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile pentru a rezolva deplasarea intre etaje in cladiri care nu sunt dotate cu lift, scara rulanta, etc ce va fi operat de un asistent.
Proiectul include si amenajarea celor două curţi interioare.

  • Curtea principală va avea o zonă de odihnă în formă pătrată, cu 6 bănci, cu amenajarea unui spațiu verde cu plante și flori potrivite fiecarui anotimp. Pavajul din aceasta curte se va realiza din dale mici de beton, gri, cu aspect antichizat.
  • Curtea secundară, din spate, va adăposti o zonă cu o amenajare ovoidală de cărămidă, ce poate fi utilizată și ca zonă de odihnă și va include o mică scenă pentru activităti culturale, lansări carte, prezentari,etc. șcenă în aer liber,

Iluminatul exterior se va realiza cu proiectoare LED cu protecție la intemperii.