Skip to content
2021 | localitatea Buchin, CF 32428, jud.Caraș Severin
Depozit – Guala Dispensing – Caransebeș
Rezumatul proiectului

Beneficiar

S.C. Guala Dispensing S.R.L.

Locație

localitatea Buchin, CF 32428, jud.Caraș Severin

Anul începerii

2021

Descriere

Investiția prevede construirea/ extinderea halei existente, extindere ce va avea un regim de înălțime Parter cu o închidere parțială. Inălțimea maximș pentru hală este de 8.33 m. Corpul de clădire va avea funcțiune de depozitare și va avea o închidere partială (2 pereți sunt realizați din riflaj metalic și plasă), cu o suprafață de 851.47 mp
Infrastructura este alcatuitș din fundații tip pahar din beton armat monolit pentru stâlpii prefabricați avănd cota de fundare identică cu fundațiile halei existente. Suprastructura este tip cadre transversale alcătuite din elemente metalice. Învelitoarea halei este de tip șarpanta din panouri sandwich. Pardoseaua se va realiza din beton sclivisit finisată cu materiale ce vor impiedica alunecarea Închiderile perimetrale vor fi pereți sandwich de culoare alb conform RAL cu soclu din beton aparent
Tâmplaria va fi realizată din chenare metalice și acoperită cu plasă antiinsecte. Înălțimile libere de trecere au valori de peste 2 m înălțime.Apele pluviale de pe acoperiș sunt conectate la sifoanele de scurgere și evacuate în bazinele de retenție prin canalizarea pluvială. Pe aticul cel mai înalt al acoperișului se va prevedea o instalație de paratrăsnet. Clădirea este prevăzuta cu un trotuar perimetral.